GOTS + GRS + RWS + Certificeringer

VerdensmålSavner I et internationalt anerkendt værktøj og sprog for jeres bæredygtige indsatser? 


Med FN’s 17 Verdensmål er der skabt en fælles global ramme for, hvordan vi kan arbejde med bæredygtig udvikling. De 17 forskellige mål og tilhørende delmål, kan konkretisere arbejdet med bæredygtighed og inspirere til handling.


Med mange års egen indsats for Verdensmålene og ikke mindst en Verdensmålsambassadør i huset, kan vi hjælpe med, hvordan Verdensmålene kan implementeres, så det skaber værdi for jer.


Vi tilrettelægger rådgivningen efter jeres behov.

I udgangspunkt tilbyder vi to forskellige formater alt efter, hvor I står i den grønne omstilling og hvor grundigt I ønsker at gå til værks.

1. Verdensmål workshop

Vi hjælper jer til at kickstarte arbejdet med FN’s 17 Verdensmål gennem en halv dags workshop. Først og fremmest bliver I rustet i, hvad Verdensmålene er for en størrelse og hvordan man kan bruge dem i jeres virksomhed. I får taget de første spadestik til jeres arbejde med målene gennem en række øvelser, der bl.a. sikrer, at I får kortlagt, prioriteret og konkretiseret jeres nuværende og fremtidige indsatser på enkelte eller flere mål.

2. Verdensmål forløb

Vi udvikler et forløb der passer jer, centreret om en række workshops. Forløbet starter med, at vi sammen med jer udarbejder en værdikædeanalyse, der kortlægger alle jeres aktiviteter. Det gør vi for at få det bedst mulige grundlag til det videre arbejde med Verdensmålene og jeres øvrige CSR-strategi. Dernæst starter vi Verdensmålsprocessen med at få kortlagt jeres nuværende og fremtidige indsatser på de 17 mål. Indsatserne bliver efterfølgende prioriteret og konkretiseret, så vi sikrer, at I kommer godt på vej mod jeres videre arbejde med målene i virksomheden.

Uanset om I vælger en enkelt workshop eller et forløb, står I tilbage med en visuel kortlægning af jeres indsatser på målene, I får udvalgt og begrundet de mest relevante mål for jer samt konkretiseret jeres indsatser på hvert enkelt udvalgt mål.


Kontakt vores Verdensmålsambassadør Camilla Egeberg Rasmussen for at starte jeres Verdensmålsprojekt i dag!

SDG ambassadør og CSR specialist

... med fokus på rådgivning og udvikling indenfor grøn omstilling, samt at arbejde målrettet med verdensmålene.


Har ansvaret for

... at rådgive virksomheder indenfor bl.a. certificeringer, verdensmål og B-Corp.


Baggrund indenfor

... bæredygtig design, verdensmål og sourcing.

CAMILLA EGEBERG RASMUSSEN 

CSR Specialist

Tlf.: +45 2713 8301

Mail: camilla@sourcing-house.com

LinkedIn