CSR + Rådgivning + certificeringer

Vores tilgangSom virksomhed i verden har vi et ansvar for vores miljø- og klimamæssige påvirkning, for de mennesker vi samarbejder med og for at drive en sund virksomhed, der udgør en sikker og god arbejdsplads. Og vi mener ikke, at det ene bæredygtighedsparameter bør eller kan stå uden de øvrige. 


I Sourcing House opererer vi efter en redefineret forståelse af CSR-begrebet, kaldet “Corporate Sustainability and Responsibility”. For os handler CSR nemlig om at integrere socialt, etisk, miljø- og klimamæssigt ansvar holistisk i den måde vi driver forretning på – internt såvel som i vores samarbejder.


Derfor samarbejder vi også med vores kunder og leverandører om at forbedre aktuelle forhold, således at disse lever op til den holisme, vi og branchens øvrige interessenter efterspørger. Blandt andet tilbyder vi rådgivning om og sparring på et væld af CSR-spørgsmål - så vi sammen kan skabe større værdi for alle samarbejdspartnere og for vores omgivelser.


Vi ønsker at bruge vores kompetencer til at motivere virksomheder og leverandører til at agere bæredygtigt. Vi vil vise vigtigheden i at drive en ansvarlig virksomhed. Og vi vil kommunikere alvoren, vi står over for, både i - men også udenfor vores branche.


Som rådgivningshus er vidensdeling en af vores vigtigste opgaver. Vores rådgivning skræddersyes efter jeres behov, hvad end det er et længere, fast forløb eller enkelt stående timer. For at sikre den bedst mulige proces, får I altid et skriftligt tilbud på baggrund af et indledende møde.LÆS OM VORES RÅDGIVNINGSYDELSER HER

Vores vision


At virksomheder fuldt integrerer positive sociale og miljømæssige påvirkninger som succesparametre i deres forretning og arbejder målrettet med at nedbringe deres negative påvirkning
på mennesker og miljø. 


Vores mission


At muliggøre bæredygtig udvikling i vores partnerskaber og
øge vidensniveauet hos vores interessenter.