Verdensmål

Vores Verdensmål


Hos Sourcing House har vi siden begyndelsen i 2004, arbejdet for at skabe positiv forandring og sat social og miljømæssig ansvarlighed i centrum. I vores arbejde og i alle vores partnerskaber sætter vi fokus på ansvarlig virksomhedsdrift og bæredygtig udvikling. Vi har hele tiden mennesker og planet for øje, så vi sikrer et mere holistisk syn på, hvad en ansvarlig virksomhed er og hvordan den opererer.  


Derfor arbejder vi også med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, fordi de først og fremmest relaterer sig direkte til vores arbejde og vores ansvar som virksomhed, men også fordi de er et fælles sprog og ledestjerne for, hvordan vi skal drive den positive og bæredygtige forandring.


Hos Sourcing House arbejder vi med Verdensmål 8, 12 og 17.


Med et evigt fokus på respekt for mennesker i produktionen og social bæredygtighed, arbejder vi løbende med udfordringer og muligheder relateret til Verdensmål 8 – Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst. Herunder arbejdstagerrettigheder, sikre arbejdsmiljøer, anti-diskrimination, mm.


Som videnshus er vores vigtigste opgave, at vi hele tiden bruger vores kompetencer til at motivere virksomheder og leverandører til at agere bæredygtigt, viser dem vigtigheden ved at drive en ansvarlig virksomhed og får kommunikeret alvoren vi står over for både i, men også udenfor vores branche. Derfor bruger vi vores stemme og rolle til at rykke på flere agendaer under Verdensmål 12 – Ansvarligt Forbrug og Produktion. Herunder ansvarlig brug og håndtering af naturressourcer, affald og kemikalier, og reducering af affaldsmængder, der er et udbredt problem i mode- og tekstilbranchen.


Slutteligt arbejder vi med Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling, da partnerskaber er fundamentet Sourcing House bygger på. Partnerskaber med leverandører for at skabe en mere ansvarlig produktion, partnerskaber med ligesindede i branchen, så vi kan fremme den bæredygtige agenda og partnerskaber med kunder, der ønsker at tage deres virksomhed i en bedre retning. Sammen kan vi lykkedes med vores og verdens mål og ambitioner om bæredygtig udvikling.
sdg 8, verdensmål 8
sdg 12, verdensmål 12
sdg 17, verdensmål 17