Certificeringer


Understøtter jeres grønne omstiling og produktudvikling

Arbejdet med sociale og miljømæssige standarder kan være noget af en jungle. Tekstilproduktion er en kompleks affære med en lang leverandørkæde, hvor det ofte kan være svært at gennemskue de faktiske forhold.


En certificering eller standard giver mulighed for at arbejde med udvalgte fokuspunkter, eksempelvis økologiske fibre, arbejdsforhold eller mindre kemi.


Endelig giver visse certificeringer, såsom GOTS (Global Organic Textile Standard) og GRS (Global Recycled Standard) mulighed for at mærke det færdige produkt med et genkendeligt logo og dermed kommunikere til slutbrugeren, at produktet lever op til en specifik standard.

Vi har ti års erfaring med certificeringsprocesser

For at gøre det let at komme i gang, tilbyder Sourcing House rådgivning og hjælper jer med at forstå kriterierne under de forskellige certificeringer.


Du kan læse mere om vores rådgivning i nogle af de mest efterspurgte certificeringer her på siden.


Vi har erfaring med en lang række forskellige certificeringer, herunder GOTS, OEKO-TEX, GRS, RWS, OCS, RCS, RDS m.fl.


Læs mere om muligheder for forskellige rådgivningsforløb nedenfor

GOTS

GOTS Certificering

Arbejder I med økologiske fibre og materialer i jeres produkter? Og savner I sikkerhed i, at de sociale og miljømæssige forhold er i orden i hele værdikæden?

Så er GOTS-certificeringen noget for jer.

Vi har de sidste ti år hjulpet en lang række virksomheder med deres GOTS certificering og/eller re-certificering og forsætter glædeligt med at hjælpe nye virksomheder på vej mod GOTS. 

Muligheder for rådgivningsforløb

Baseret på erfaring, har vi inden for GOTS opstillet fire forskellige udgaver
af et GOTS-rådgivningsforløb. Måske et af dem passer dig.

For mere information og tilbud, tag kontakt til CSR Specialist Camilla Egeberg Rasmussen.


1. Træning i GOTS


Her ruster vi jer i certificeringens indhold og krav, så alle er med på, hvad en GOTS-certificering indebærer. Herefter arbejder I selv videre med implementeringen.

Introduktionsoplæg med træning

Viden & træning

Introduktionsoplæg med træning

 • ½ dags træningssession med fokus på GOTS-standardens krav og kriterier, og hvordan de overholdes
 • Træningsmateriale,
  GOTS-håndbog udleveres

I implementerer selv GOTS


2. GOTS-rådgivningsforløb


Her er vi med jer hele vejen – når det gælder træning i certificeringen, gennemgang af certificeringens forskellige processer, krav og elementer. I får behovsafdækket, hvad I har brug for og hvad I mangler for at nå i mål. Vi gennemgår jeres dokumentation, og I får hjælp til udvikling af politikker, vejledning i ekstern kommunikation af GOTS, ansøgning til certificeringen og meget mere. Vi hjælper jer fra start til slut, og vil være jeres kyndige sparringspartner under hele jeres GOTS-forløb.

Introduktionsoplæg med træning

Viden & træning

Introduktionsoplæg med træning

 • ½ dags træningssession med fokus på GOTS-standardens krav og kriterier, og hvordan de overholdes
 • Træningsmateriale,
  GOTS-håndbog udleveres

Kortlægning & overblik,

1:1 Oplæring,

udvikling og sparring

Dokumentation

Kortlægning & overblik,

1:1 Oplæring,

udvikling og sparring

 • GAP analyse: hvad har I? Hvad mangler?
 • Gennemgang af politikker, manualer, testprogrammer 
 • Formaliserede procedure udvikles/opdateres 
 • Kontrakter og Codes (CoC) udvikles/opdateres

Certificeret virksomhed I praksis, 1:1 Oplæring,

udvikling og sparring

Håndtering

Certificeret virksomhed I praksis, 1:1 Oplæring,

udvikling og sparring

 • Dokumentflow
 • Processer (Procesmanual)
 • Ansvarlige / Governance (Systemplan)
 • Leverandørsamarbejde

Introduktionsoplæg,

2x Workshop,

1:1 Oplæring,
udvikling og sparring

Due diligence

Introduktionsoplæg,

2x Workshop,

1:1 Oplæring,
udvikling og sparring

 • Forpligtelse og Governance
 • Politik opdateres/udvikles
 • Træning i due diligence for bæredygtighed i praksis  
 • Risikovurdering udføres

Vi er i løbende kontakt og tilgængelige for sparring under hele rådgivningsforløbet


3. Due diligence til GOTS 7.0


Er I allerede GOTS-certificeret, og står I overfor en re-certificering i GOTS version 7.0? Så ruster
vi jer
til næste audit, og sørger for, I fortsat lever op til GOTS-standardens krav. Den allerstørste ændring i den reviderede standard er, at der er blevet tilføjet krav om at implementere due diligence-processer. Implementeringen af due diligence for bæredygtighed i virksomheden kan være et stort arbejde, som vi vil hjælpe jer igennem, så I bliver klar til re-certificeringen.

GOTS-certificeret virksomhed

Introduktionsoplæg,

2x Workshop,

1:1 Oplæring,
udvikling og sparring

Due diligence

Introduktionsoplæg,

2x Workshop,

1:1 Oplæring,
udvikling og sparring

 • Forpligtelse og Governance
 • Politik opdateres/udvikles
 • Træning i due diligence for bæredygtighed i praksis  
 • Risikovurdering udføres

Uanset hvilket forløb I vælger, så sørger vi altid for at få rustet jer op internt i virksomheden, så de relevante medarbejdere bliver bragt i spil og bliver ambassadører for projektet, tager ejerskab over opgaverne og får spredt dagsordenen ud i alle led af virksomheden.Er det tid til re-certificeringen? 

Vi hjælper dig igennem en re-certificering, når det er tid til det. Med løbende større krav til GOTS certificeringen, kan en re-certificering indebære et stort arbejde. Vi rådgiver jer i processen således, at I bliver rustet til jeres næste auditering og sørger for, at I fortsat lever op til certificeringens krav.

TIDLIGERE KUNDER


Sourcing House har hjulpet en række brands gennem GOTS-certificeringsprocessen, som f.eks. Moonboon, Specktrum, Skall Studio, Redefined Fashion, Konges Sløjd, VACVAC studio, That’s Mine, Liewood m.fl.

GRS

GOTS

Arbejder I med genanvendte materialer? Ønsker I sporbarhed gennem værdikæden, og vil I gerne sikre jer, at de sociale og miljømæssige forhold er i orden under produktionen?


Så er GRS certificering noget for jer.

Vi har de sidste fem år hjulpet en lang række virksomheder med deres GRS-certificering og/eller
re-certificering, og forsætter glædeligt med at hjælpe nye virksomheder på vej mod GRS. Baseret på erfaring har vi inden for GRS opstillet to forskellige udgaver af et GRS-rådgivningsforløb.


Måske et af dem passer dig? 


1. Træning i GRS


Her ruster vi jer i certificeringens indhold og krav, så alle er med på, hvad en GRS-certificering indebærer. Herefter kan I selv arbejde videre med implementeringen.2. GRS-rådgivningsforløb


Her er vi med jer hele vejen - når det gælder undervisning i certificeringen, gennemgang af certificeringens forskellige processer, krav og elementer. Men også med hjælp til udvikling af procedure og dokumentation af her, vejledning i ekstern kommunikation af GRS, ansøgning til certificeringen og meget mere. Vi hjælper jer fra start til slut og vil være jeres kyndige sparringspartner under hele jeres GRS-forløb.


Uanset hvilket forløb I vælger, så sørger vi altid for at få oprustet jer internt i virksomheden, så de relevante medarbejdere bliver bragt i spil og bliver ambassadører for projektet, tager ejerskab over opgaverne og får spredt standardens krav ud i alle led af virksomheden.