Due diligence for bæredygtighedStår jeres virksomhed også overfor udfordringen med at skulle dokumentere, hvordan I tager ansvar?
Så kan due diligence være løsningen, I har manglet.


Opmærksomheden omkring due diligence og ansvarlig virksomhedsadfærd stiger kraftigt på tværs af brancher. Mange virksomheder mødes med øgede krav og forventninger til, at de drives ansvarligt og kan dokumentere deres indsatser for ansvarlig virksomhedsadfærd. Den kommende EU-lovgivning om due diligence forventes ikke alene at være relevant for store virksomheder, men også påvirke de krav der stilles til mindre virksomheder.

 

Implementering af due diligence kan imødekomme disse krav og skabe et solidt fundament for at virksomheden drives ansvarligt. En essentiel del af at være en ansvarlig virksom­hed, er at arbejde systematisk med at forebygge, undgå og håndtere negativ påvirkning på menne­sker, miljø, klima og biodiversitet. At have effektive og virkningsfulde processer for due diligence på plads, kan ikke alene hjælpe virksomheder til ansvarlig drift, men også bidrage til at træffe vigtige forretningsbeslut­ninger - så som valg af nye forretningsområder, partnerskaber og produkter.


Due diligence også kaldet due diligence for bæredygtighed
bygger på et sæt international anerkendte retningslinjer for,
hvordan virksomheder agerer ansvarligt.


Det er en proces, hvor virksomheden arbejder systematisk
med at identificere, forebygge, begrænse og kommunikere
deres eksisterende og potentielle negative påvirkning
på mennesker, miljø og samfund.

Sourcing House er blandt landets mest erfarne inden for praksisorienteret due diligence og er sammen med rådgivningsvirksomheden Impact CSR blevet udvalgt til at opkvalificere Danmarks Erhvervshuses forretningsudviklere i due diligence og udvikle pilotprojektet Fremtidens Tekstilkrav - OECD under Lifestyle & Design Cluster. Fælles for projekterne er, at formålet har været at gøre due diligence lettere at tilgå og forankre i praksis. Og netop denne praksisnære tilgang har begejstret deltagerne fra de tidligere forløb:


”Tidligere kurser i due diligence har gjort det meget komplekst. Nu forstår jeg endelig, hvad due diligence er, og hvordan det skaber værdi.” Allan Sarup, Soulland


”Forløbet har lært os, at det faktisk er muligt at arbejde med retningslinjerne, fordi de er blevet brudt ned i de enkelte skridt. Virkelig godt!” Lena Trend, Coze Aarhus A/S


Vores rådgivningsforløb i due diligence giver jeres virksomhed et overblik over virksomhedens påvirkning i hele værdikæden og en metode til at håndterer de risici, som er koblet til jeres eksisterende processer og praksis. I får dermed et solidt grundlag for at leve op til fremtidig lovgivning og kommunikere transparent om virksomhedens arbejde med bæredygtighed. 


Vi har udviklet et unikt format, som bliver skræddersyet efter jeres virksomheds behov. Forløbet består af en kombination af rådgivnings-sessioner, workshops og hjemmearbejde i virksomheden, hvor I får mulighed for at få førstehåndserfaring med at anvende værktøjerne og metoderne i praksis.


”Tidligere kurser i
due diligence har gjort det meget komplekst.


Nu forstår jeg endelig, hvad due diligence er
og hvordan det skaber værdi
"


Allan Sarup, Soulland

”Forløbet har lært os,
at det faktisk er muligt
at arbejde med retningslinjerne,
fordi de er blevet
brudt ned i de enkelte skridt.


Virkelig godt!"


Lena Trend,
Coze Aarhus A/S

Med vores forløb i due diligence får jeres virksomhed:

En internationalt anerkendt tilgang til at drive ansvarlig virksomhedspraksis

Erfaring med hvad due diligence betyder i praksis

Et solidt grundlag for at leve op til fremtidig lovgivning og udefrakommende krav

Et overblik over virksomhedens påvirkning og risici i hele værdikæden

En metode til at håndtere virksomhedens negative påvirkning, koblet til jeres eksisterende processer og praksis

Et fundament for at kommunikere transparent om virksomhedens arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed

Intern forankring af virksomhedens arbejde med ansvarlighed på tværs af organisationen

Lyder det som noget for jeres virksomhed?


Kontakt husets due diligence-ekspert Silke i dag!

Kom i gang med due diligence for bæredygtighed

Hos Sourcing House har vi udviklet værktøjer, der gør arbejdet med due diligence håndgribeligt.

 

Vi anvender og introducerer jer for værktøjerne i vores rådgivningsforløb, men du kan også helt frit få adgang til materialet ved at kontakte vores due diligence-specialist Silke Sønderstrup-Granquist. Send en mail, så tilsender hun værktøjerne til dig.

 

De værktøjer, du får adgang til er:

 

Skabelon til forpligtelsesaftale

Første skridt i en proces for due diligence består i, at din virksomhed skiftligt skal forpligte sig til at integrere arbejdet med due diligence for bæredygtighed. Du kan tilpasse skabelonen, så den passer til netop din virksomhed.

 

Skabelon til leverandørkortlægning

I andet skridt af due diligence-processen skal du foretage en risikovurdering af de områder, hvor din virksomhed og værdikæde har risici for negativ indvirkning på mennesker, miljø og samfund. Start med at kortlægge din forretning, herunder leverandør og samarbejdspartnere.

 

Risikoværktøjet

Risikovurderingen er essentiel for din due diligence-proces. Skabelonen ‘Risikoværktøjet’ hjælper dig med at gøre risikovurderingen overskuelig og til at skabe overblik over og prioritere risici i værdikæden.

 

Vores due diligence-værktøjer bliver brugt i hele landet af forretningsudviklere fra Danmarks Erhvervshuse. Ligeledes anerkender Erhvervsstyrelsen de værktøjer, vi har udviklet. Og du kan derfor finde overstående skabeloner på Virksomhedsguidens hjemmeside.


SILKE SØNDERSTRUP-GRANQUIST

Head of CSR

Tlf.: +45 2763 9908

Mail: silke@sourcing-house.com

LinkedIn