GOTS + GRS + RWS + Certificeringer

DUE DILIGENCE
Due diligence er engelsk for ’rettidig omhu’ og er en proces hvor virksomheder kortlægger,
forebygger, begrænser og gør rede for, hvordan de håndterer deres eksisterende og potentielle negative påvirkning. 


Centralt for due diligence står begrebet risici, her forstået som negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund, som virksomheder forårsager, bidrager til eller som de på anden vis er direkte
forbundet med via deres forretningsaktiviteter, forsyningskæder og
forretningsforbindelser.


Due diligence bør forankres både på ledelsesniveau og i det daglige arbejde, og integreres i
politikker for ansvarlig virksomhedsadfærd, så virksomheder bliver i stand til at afhjælpe deres
negative påvirkninger.


Ingen virksomheder forventes at løse alle udfordringer i deres værdikæder, men de forventes at tage ansvar for at forstå og håndtere den påvirkning de har. Det understreges i OECD’s retningslinjer,
at alle led i en værdikæde bør have egne processer for due diligence på plads til at risikovurdere, følge op og forbedre sig. Selv om dette ikke er en let opgave, kan virksomheder på den måde dele ansvaret med samarbejdspartnere og leverandører.


Sourcing House har sammen med Signe Mørk fra Impact CSR udarbejdet en guide og 2 tilknyttet værktøjer. I guiden beskrives en metode til at arbejde struktureret og lavpraktisk med due diligence.  


LÆS GUIDEN HER


Kom med til lancering af de 2 værktøjer i November i København og Herning. Læs mere om taskforcen, som fik til formål at fremme en bæredygtig omstilling, og tilmeld jer her.


DOWNLOAD GAP-ANALYSEN HER


DOWNLOAD RISIKO ANALYSEN HER