Self-assessment Questionnaire, SAQ

Self-assessment


I Sourcing House gennemfører vores leverandører årlige self-assessments, således at vi kan hjælpe dem med at identificere potentielle udfordringer og drive forandring.

Foruden at kortlægge information om leverandørens konkrete sociale og sikkerhedshensyn, certificeringsprocesser, indsatser ift. spildminimering eller nedsættelse af energi- og vandforbrug, bruger vi eksempelvis også self-assessments til at spørge ind til leverandørernes forståelse for og indsatser i henhold til Verdensmålene. 


På den måde får leverandørerne også et værktøj til at forbedre og kommunikere deres arbejde - og for dig, som kunde, betyder det, at du har adgang til leverandører, der allerede arbejder ud fra og i overensstemmelse med de internationale bestemmelser for best practice.


Foruden vores self-assessments, er vi desuden i tæt og fortløbende kontakt med vores leverandører, herunder gennem digitale møder og, når forholdene tillader det, via fysiske produktionsbesøg.


Hvert år gennemgår vi vores leverandørers besvarelser sammen med dem hver især. Alle besvarelser samles desuden i en årlig rapport, hvori vi kan følge leverandørerne udvikling år for år. 


DU KAN FINDE ET SAMMENDRAG FRA DEN ÅRLIGE RAPPORT HER