Verdensmål

Verdensmål


Tekstilproduktion og forbrug trækker enorme ressourcer og har derfor et stort aftryk på verden. Det er vores målsætning at bidrage til udvikling af bæredygtige løsninger gennem rådgivning og partnerskaber.


Sourcing House har opstillet interne udviklingsmål og arbejder med at udbrede kendskab til verdensmålene i vores partnerskaber. Vi bruger self-assessments til at afdække, og arbejde med udfordringer og muligheder relateret til Verdensmål 8: "Anstændige jobs og økonomisk vækst" samt  Verdensmål 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion”.


Bæredygtig udvikling er en kæmpe opgave som vi går ydmygt og dedikeret til. For at lykkedes med vores ambitioner og målsætninger kræver det samarbejde med dygtige partnere der arbejder for samme udvikling som os. Partnerskaber er fundamentet vi bygger på. Verdensmål 17: "Partnerskaber for handling".