Banner billedeBanner billedeBanner billedeBanner billede

CSR strategi for Sourcing House

Hvordan Sourcing House udlever og forholder sig til CSR

Sourcing House har valgt at påtage sig social ansvarlighed og dette skal være gennemgående internt såvel som eksternt. Den sociale ansvarlighed skal sikre vores kunder at kunne gøre forretning med god samvittighed.

Social ansvarlighed er en proces og udvikling, hvor der ikke findes et facit.

Sourcing House vil motivere og hjælpe leverandører til at udvikle en bæredygtig produktion og skabe fokus på en forbedret social ansvarlighed.

Visionen for CSR
Sourcing House har fuldt engagement inden for CSR. Vi er specialister i certificeringer og konstant opsøgende for nye bæredygtige tiltag.

Missionen for CSR
Vi har opsat følgende nøgleord for vores CSR-strategi:

 • Realisme
  De målsætninger og handlingsplaner, som Sourcing House skaber, skal være realistiske og på den måde være opnåelige og troværdige.
 • Tillid
  Enhver relation såvel med kunder, som med leverandører, skal bunde i tillid. Hver part skal kunne regne med sine samarbejdspartnere og stole på at de til enhver tid vil én det bedste.
 • Dialog
  Udvikling af samarbejdet skal foregå gennem tæt dialog og i samråd skal de bedste løsninger findes.
 • Motivation frem for diktering
  Parterne skal motiveres til målene, ikke dikteres. På denne måde opnås en bedre fælles indsats.
 • Nærhed
  Den nære relation mellem samarbejdsparterne skal give en fælles styrke til at nå de ønskede mål.
 • Vilje
  For at målene kan nås, skal der være vilje. 

CSR arbejde

Sourcing House har med sin samhandel i andre lande, primært Indien og Kina, valgt at lave en Code of Conduct – et etisk regelsæt. Denne har især fokus på arbejdsforhold og børnearbejde.

Miljø vil også være et oplagt punkt i en Code of Conduct, men Sourcing House har valgt at fokusere på arbejdsmiljø og -forhold, så gennemførslen kan blive en realitet og ikke blot et flot stykke papir uden reel funktion.

Alle leverandører, som Sourcing House arbejder med i Asien, har underskrevet Sourcing Houses Code of Conduct. Dette er dog ikke nogen garanti, men blot en formalitet, som sikrer Sourcing House juridisk. For at kunne efterleve Sourcing Houses Code of Conduct, skal Sourcing House besøge leverandørerne jævnligt og tjekke at reglerne bliver efterlevet.

Sourcing House er en lille virksomhed med knappe ressourcer. En målrettet handlingsplan for gennemførsel og opfølgning på Sourcing Houses CSR-politik er derfor en nødvendighed.

Sourcing House placerer omkring 70 % (stykantal) af sine ordrer i Indien, og derfor er Indien også blevet første fokusområde til implementeringen af Code of Conduct.

Sourcing House har og har haft flere tiltag i Indien, bl.a. Susbiz, Dansk - Indisk Børnehjælp og selvfølgelig Sourcing Houses egen indsats.

Susbiz

Susbiz var et Danida-støttet projekt, som Sourcing House, sammen med andre danske virksomheder, deltog i. Projektet gik ud på at få indiske leverandører til at udvikle og forbedre arbejdsforholdene. Målet var en bedre dialog, bæredygtighed og kulturel forståelse.

Sourcing House havde to leverandører, som deltog i projektet. Gennem nær dialog mellem Sourcing House, leverandøren og de Susbiz-konsulenter, der var tilknyttet, skulle leverandøren hjælpes til at forstå vigtigheden af gode arbejdsforhold. Det skulle sikre at leverandøren kunne holde på sine ansatte og sikre en kontinuerlig kvalitet og kapacitet. Det skulle hjælpe leverandøren til planlægning og struktur. Det har været en proces at få leverandøren til at se fordelene ved projektet, og omvende processerne, som ellers har været godt fasttømret grundet mange års tradition. Leverandørerne tog godt imod projektet og er kommet langt med udviklingen. Susbiz projektet er afsluttet og det er nu vores ansvar at arbejde videre med leverandørerne der hvor projektet slap.

Dansk - Indisk Børnehjælp

Dansk - Indisk Børnehjælp er en humanitær organisation i Danmark, som støtter indiske børn, primært piger i, at få en uddannelse. Sourcing House har i samarbejde med Dansk - Indisk Børnehjælp udviklet en hangtag, som sælges til kunderne. Ligeledes støtter Sourcing House organisationen ved at bidrage økonomisk. Alle donationer går ubeskåret til det indiske børnehjem. Læs mere her.

Dansk Initiativ for Etisk Handel: DIEH

Sourcing House er medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel og var med til den stiftende generalforsamling.  Sourcing House bruger især projektet til netværk og sparring med andre virksomheder, der arbejder med CSR.

Derudover afholder DIEH en del oplysende og lærerige seminarer og workshops som Sourcing House deltager i. Læs mere her.

Certificeringer – en vej til bæredygtighed

Sourcing House arbejder fokuseret med certificeringer. Målet er at få alle regler og faldgruber klarlagt, da processerne er komplicerede, kræver tid og specialviden.

De seneste år har Sourcing House gjort sig mange erfaringer med certificeringer og den væsentligste erfaring er, at opfattelserne af de enkelte certificeringer og krav er meget forskellige fra person til person.

Sourcing House skal derfor sikre sig viden om relevante certificeringer og sørge for at kunder og leverandører forstår standarderne.

Sourcing House skal fortsat udvikle hver leverandørs potentiale og arbejder med en række forskellige certificeringer og standarder:

Læs mere om certificeringer her.