Banner billedeBanner billedeBanner billedeBanner billede

Certificeringer og standarder

At arbejde med sociale og miljømæssige forhold er lidt af en jungle.

Der er mange forhold at tage hensyn til, og det er ikke nødvendigvis ligetil at forstå konsekvensen af ellers velmente handlinger. Samtidig er tekstilproduktion en kompleks affære med en lang leverandørkæde, hvor det ofte kan være svært at gennemskue de faktiske forhold. 

Sourcing House har valgt at bruge certificeringer som en vej til bæredygtighed. Certificeringerne giver en garanti for at visse minimumskrav er opfyldt i henhold til en specifik standard, og at virksomheden eller produktet er kontrolleret eller auditeret af en tredjepart.

En certificering giver samtidig mulighed for at kunne arbejde struktureret og målrettet med specifikke problemstillinger, og endelig giver det mulighed for at mærke det færdige tøj med et logo og dermed signalere til slutbruger, at produktet lever op til en specifik standard.

Der findes i dag utroligt mange forskellige certificeringer som dækker forhold omkring sociale og miljømæssige forhold. Det er vigtigt at have målet for øje og gøre sig klart, om man ønsker forandringer på enten det miljømæssige eller det sociale område eller både og.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

»

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

– En international sundhedsmærkning

STANDARD 100 by OEKO-TEX® er en sundheds mærkning og et internationalt standardiseret produktcertifikat, der gennem uvildige tests sikrer at de certificerede varer ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer.

OEKO-TEX® standarden er ikke en økologi mærkning.

Mærket er kundens garanti for at produktet overholder fastsatte grænser for indhold af sundhedsskadelige stoffer, samt stoffer der mistænkes for at være sundhedsskadelige. Kravene for de enkelte kemikalier betyder, at der enten intet indhold må være til stede, eller at varen kun må kunne afgive ganske små mængder. Se mere om de forbudte stoffer her og her

Kun produkter, der overholder de krav, der er fastsat i STANDARD 100 by OEKO-TEX®, kan opnå tilladelse til at bære mærket. Testen bliver udført af laboratorier tilsluttet den internationale organisation OEKO-TEX®. På selve mærket er anført certificeringsnummer og navnet på det institut, der har godkendt certificeringen.

Kravene justeres løbende, så de stemmer overens med de nyeste resultater inden for forskning og lægevidenskab. Sådan sikrer man, at de mærkede tekstiler hele tiden følger med udviklingen. En OEKO-TEX® certificering stiller særligt strenge krav til produkterne:

 • Hele produktet bliver testet på laboratorium – også fx lynlåse, knapper, sytråd og fyld i dyner og puder.
 • Kravene afhænger af, hvor tæt på kroppen tekstilerne er i brug. Jo mere kontakt med huden, desto strengere krav.
 • Der er særligt strenge krav til de produkter, der bruges af børn op til tre år.

Alle typer babytøj og voksenbeklædning, sengesæt, dyner, puder og madrasser, håndklæder, duge, møbelstof og møbelskum til polstring har mulighed for at blive godkendt til OEKO-TEX® mærkning med "TILTRO TIL TEXTILER"-mærket hvis de kan overholde kravene og er produceret af en certificeret leverandør.

Der er en række konkrete fordele ved at have et OEKO-TEX® certificeret produkt:

 • Forbrugerne værdsætter testede og sikre varer – der er en øget interesse for sundhed i samfundet og et stigende behov pga. bl.a. allergier.
 • Der tages højde for lovgivningskrav – og det letter virksomhedens arbejde.
 • Med et OEKO-TEX® mærke overholder produktet eksempelvis EU lovgivningen om azo-farvestoffer og om nikkel i metaltilbehør, fx lynlåse og trykknapper (REACH), som også er gældende ret i Danmark.  
 • Certifikatindehaverne kan komme med i den internationale Buying Guide, – for dem, der vil finde leverandører af OEKO-TEX® certificerede tekstilråvarer, tilbehør og færdigvarer.
 • OEKO-TEX® er verdens førende sundhedsmærkning for tekstiler – mere udbredt end andre lignende mærkninger, som fx EU-Miljøblomsten. Pt med knap 16000 aktive certifikater.
 • Tiltro til tekstiler er en kvalitetsstempling, fordi OEKO-TEX® kravene er mere omfattende end lovgivningen.
 • OEKO-TEX® giver varen en ekstra salgsparameter.
 • Testen og kontrollen er uvildig – det øger troværdigheden.
 • Vi forbedrer løbende vores prøvningssystem ud fra forskning inden for lægevidenskaben og udviklingen på tekstilområdet.
 • Der bliver regelmæssigt taget kontrolprøvninger – det øger mærkningens sikkerhed og troværdighed.

Mere information om OEKO-TEX® her 

OEKO-TEX® har også introduceret en standard for læder: LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®

Endvidere har Oeko-Tex også introduceret en standard for selve produktionen: STeP by OEKO-TEX®

Her tages der højde for både arbejdsforhold og for forurening af miljøet under produktion af den pågældende vare.

Har man både et STANDARD 100 by OEKO-TEX® og et STeP certifikat for produktet så kan det færdige produkt mærkes med MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

Kilder: Teknologisk institut samt OEKO-TEX.com

 

GOTS - Global Organic Textile Standard

»
GOTS logo

Økologisk produkt

Du kan se en lille film om hvad GOTS er her

Global Organic Textile Standard (GOTS) er en verdensomspændende standard for økologiske fibre. Standarden dækker hele produktionskæden, fra fiber til færdigt produkt.

Standarden er lavet for at sikre den økologiske status af tekstilvarer fra høst af råvarer gennem miljømæssigt og socialt ansvarlig produktion og helt til det færdige produkt. Med henblik på at give forbrugeren sikkerhed for at varen er økologisk.

Standarden omfatter således både sociale - og miljømæssige kriterier, bl.a. ved at sikre regulerede arbejdsforhold (ift. ILO) for alle arbejdere i processen, og ved krav om rensning af spildevand, strengt reguleret brug af kemikalier, kvalitets krav til produkt mm.

Standarden dækker endvidere sociale kriterier defineret af ILO (International Labour Organization). Derudover indeholder certificeringen procedurer for løbende kontrol samt minimering af affald og udledninger

Der er to certificeringsgrader under GOTS:”GOTS made with X % Organic” og “GOTS Organic” hvorunder det bestemmes hvilken procentdel af produktet der skal bestå af økologiske fibre.

GOTS Organic: ≥ 95 % certificerede økologiske fibres, ≤ 5 % ikke-økologiske naturfibre eller syntetiske fibre

GOTS Made with X % Organic: ≥ 70 % certificerede økologiske fibres, ≤ 30 % ikke-økologiske fibre, men max. 10 % syntetiske fibre (max. 25 % for strømper, leggings og sportswear), hvis råmaterialerne ikke er enten certificeret økologisk, fra ansvarligt skovbrug eller genbrugs fibre.

Desuden stilles der følgende krav til varer mærket med GOTS:

 • Alle kemiske input såsom farvestoffer og hjælpestoffer, der anvendes, skal opfylde skrappe miljømæssige og toksikologiske kriterier
 • Alle kemiske stoffer, såsom farvestoffer og hjælpestoffer, anvendt af GOTS certificerede producenter skal være godkendt i overensstemmelse med skrappe miljømæssige og toksikologiske kriterier fastlagt af GOTS.
 • Valget af trim er tillige underlagt krav hvilke stoffer de må indeholde
 • Indpakning må ikke indeholde blødgjort plastik, herunder PVC.
 • Papir og pap brugt til pakning og labels inkl. hang tags skal være lavet af genbrugspapir og pap, eller certificeret ansvarlig skovbrug (FSC or PEFC)
 • For at det færdige produkt skal kunne mærkes med GOTS certificering, skal alle krav i alle led være overholdt og dokumenteret efter reglerne, udmundende i en TC – Transaction Certificate der verificerer at standarden er overholdt.
 • Enheder til vådbehandlingsanlæg af tekstilerne skal føre fuldstændige fortegnelser over brugen af kemikalier, energi, vandforbrug og spildevandsbehandling, herunder bortskaffelse af slam. Spildevand fra alle vådbehandlingsanlæg skal behandles på en intern eller ekstern funktionel rensningsanlæg før udledes til overfladevand. 

Alle produktionsenheder skal have en skriftlig miljøpolitik. Afhængigt af de behandlinger, der udføres, bør politikken omfatte procedurer for overvågning og minimering af affald og udledninger

 Fordele ved GOTS certificeringen:

 • Mærkningen er internationalt kendt og anerkendt som en troværdig økologi tekstil mærkning.
 • Nye markedsmuligheder gennem nuanceret dialog med kunder, hvor hensyn til miljø og sundhed er i højsædet.
 • Sikkerhed for at de mærkede varer er fremstillet af mindst 70% økologiske fibre.
 • Sikkerhed for at de certificerede varer ikke indeholder stoffer der er skadelige for miljø og sundhed.
 • Sikkerhed for at alle produktionsenheder overholder sociale minimumskrav kriterier baseret på de centrale normer i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

 

Hvem skal være certificeret?

På produktionssiden er det hver enkelt led i kæden der skal certificeres før produktet må kaldes GOTS certificeret. Det sidste led i kæden skal altid kunne fremvise det påkrævede dokument; et Transaction Certificate= TC, for at varen fortsat er GOTS certificeret.

På kundesiden er kravet om certificering afhængig af, om der er tale om videresalg (B2B), eller om kunden handler direkte med forbrugerne (B2C).

B2B forhandlere (importører, eksportører, grosister/mellemled) skal være GOTS certificeret, for at slutproduktet kan blive solgt mærket med GOTS certificeringen.

Forhandlere, som har en årlig omsætning under 5000 EUR af GOTS varer, og som ikke om-pakker eller om-emballere dem, er undtaget fra dette certificeringskrav. Dog skal man registreres hos en godkendt instans (Approved Certification Body), som skal informeres så snart omsætningen af GOTS certificeret varer overstiger 5000 EUR årligt, hvorefter kravet om certificering vil falde.

B2C forhandlere, der importerer GOTS certificerede varer, der ikke om-pakkes og kun videresælges til private kunder, kan undlade at lade sig registrere men stadig bruge GOTS varemærket.

Alle B2B forhandlere der sælger varer mærket med GOTS certificeringen skal sikre sig, at de overholder de krav der stilles fra GOTS side om dokumentation, herunder:

 • Altid en final TC til hver GOTS ordre
 • Kasser skal være tydeligt mærket med at varerne er GOTS
 • PO skal være mærket med at varerne er GOTS
 • Invoices skal være mærket med at varerne er GOTS

Hvad koster det?

Prisen afhænger af beliggenhed, antal enheder der skal certificeres, størrelse, type og antal produkter. Beløbet for en audit vil variere men starter ved ca. 1.200 EUR, da ansøger betaler for alle omkostninger vedrørende inspicering og godkendelse, såsom transport, ophold, mm. For kontrolløren.

Derudover er der en årlig licens pris pr. enhed, der inspiceres.

Dertil kommer et engangsbeløb for at bruge GOTS logoet.

Mere information om GOTS

OCS - Organic Content Claim (Textile exchange)

»

Økologisk indhold

OCS er en standard for økologisk indhold i tekstilprodukter.

Sigtet med OCS standarden er at skabe sikkerhed for korrektheden af en certificeret vares påståede økologiske indhold både for forbruger og B2B.

Textile Exchange er en non-profit organisation med fokus på at fremme væksten af den globale økologiske bomuldsindustri.

OCS standarderne er udviklet på baggrund af en stigning i forbrugernes bevidsthed om produktionsforholdene i bomuldsindustrien, hvor det meste af verdens bomuld er dyrket ved hjælp betydelige mængder af pesticider og kunstgødning. Anvendelsen af disse samt de konventionelle landbrugsmetoder bidrager til udpining af jorden og til en forringelse af miljøet.

Mange af de miljømæssige og sociale konsekvenser, der er forbundet med produktion af bomuld, kan reduceres eller elimineres ved dyrkning af økologisk bomuld. Formålet med OCS standarden er at sikre sporbarhed og dokumentation af alle processer i fremstillingen.

En uafhængig certificerings partner gennemgår og verificerer at det økologiske materiale findes i produktet, samt bekræfter hvor stor en procent del det dækker af det fulde/færdige produkt.

Importøren/brandet skal kunne dokumentere indholdet af økologiske råvarer i et givent produkt for at det kan certificeres. Dette gøres ved at indsende en oversigt over alle komponenter i produktet, leverandører heraf, samt komponenterne indbyrdes vægtforhold.

De produkter der ansøges om certificering til verificeres ved auditering og dokumentation.

Dette bevirker en transparent og vedvarende uafhængig verifikation.

En licens er gyldig for 12 måneder med mulighed for forlængelse op til 16 måneder.

Standarden dækker IKKE:

 • certificering af råmaterialer, disse skal certificeres separat.
 • kemiske input under processerne,
 • miljø hensyn herunder vand og energi forbrug,
 • sociale forhold, sikkerheds og lovmæssige krav

Der er to grader under OCS certificeringen der bruges afhængig af, hvor stor en andel af indholdet der er økologisk: OCS 100 og OCS blended.

OCS Blended

gælder for produkter fremstillet med minimum 5 % økologisk bomuld (eller bomuld dyrket i økologisk omlægning "in conversion") blandet med konventionel bomuld eller syntetiske materialer.

Bomulden, der bruges, skal være certificeret 100 % økologisk, eksempelvis med GOTS. De resterende komponenter i produktet må udgøre op til 95 % af det færdige produkt, og den økologiske del af produktet udgør min. 5 % af det færdige produkt. 

OCS 100

gælder for produkter fremstillet i minimum 95 % økologisk bomuld (eller bomuld dyrket i økologisk omlægning" in conversion") blandet med konventionel bomuld eller syntetiske materialer.

Bomulden, der bruges, skal være certificeret 100 % økologisk, eksempelvis med GOTS. De resterende komponenter i produktet må udgøre op til 5 % af det færdige produkt, og den økologiske del af produktet udgør min. 95 % af det færdige produkt.

 

Fordele ved certificering efter OCS standarden

 • standarden kan med fordel bruges på produkter man ønsker at certificere efter økologisk standard men, hvor man pga. indhold af andre materialer og/eller trim ikke kan opnå GOTS til trods for en certificeret metervare. Eksempelvis produkter med skum i, og lign. hvor man er nødsaget til for design og funktion at bruge komponenter der ikke kan godkendes til GOTS.
 • Giver mulighed for at attestere et indhold af økologiske fibre i et blandings produkt.
 • Nye markedsmuligheder gennem nuanceret dialog med kunder, hvor pris ikke er eneste konkurrenceparameter.
 • Både brand og leverandør skal være certificeret med OCS for at kunne bruge OCS logoet, hvilket sikrer gennemsigtighed.

Mere information om Organic Exchange

EU-blomsten

»
EU-blomsten logo

Et miljømærke

Blomsten er EU’s officielle miljømærke. Formålet med ordningen er at fremme udbud og efterspørgsel på produkter, der belaster miljøet mindre end tilsvarende produkter.

Blomsten er ikke et økologimærke.

EU-blomsten mærket skal give forbrugerne en enkel og troværdig information om, at et produkt hører til blandt de mindst miljøbelastende inden for en given produktgruppe og også fremme udbud og efterspørgsel på produkter, der belaster miljøet mindre end tilsvarende produkter.

For at opnå Blomsten skal produktet vurderes af Miljømærkning Danmark ud fra særlige miljøhensyn, som f.eks. energiomkostninger ved produktion, miljøbelastning ved brug og anvendelsen af kemikalier.

Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen når kravene til produkter der er mærkede med Blomsten fastsættes

For Blomsten mærkede tekstiler stilles der bl.a. krav til:

 • Kun de mindste miljøbelastende typer fibre må anvendes
 • Strenge krav til de kemikalier der bruges til produktionen.
 • Intet eller meget lavt indhold af tungmetaller i varen.
 • Energibesparelser under produktion og brug.
 • Krav til spildevand fra bl.a. farverier.
 • Kvaliltets krav til produktet i forhold til funktion og holdbarhed.

Ordningen kan bruges af alle producenter og importører, der afsætter produkter på EU-markedet samt Norge, Island og Liechtenstein.

Certificering ved produktionen i EU: producenten sender en ansøgning til de nationale miljømærkemyndigheder. I ansøgningen skal denne dokumentere, at produktet lever op til miljømærkningskriterierne.  

Certificering ved produktion uden for EU: importøren sender ansøgningen til miljømærkemyndighederne i det land, hvor varen skal sælges. Myndighederne gennemgår dokumentationen og tager måske på et kontrolbesøg på fabrikken. Hvis produktet lever op til alle krav får producenten et licensnummer til at bruge Blomsten.

Kriterierne fastsættes i Den europæiske Miljømærkekomité og søges fastsat, så 5-30% af produkterne på markedet inden for en produktgruppe vil kunne opfylde miljømærkets kriterier. Kriterierne opdateres og skærpes som regel hvert tredje år, hvilket kræver fornyet ansøgning, for fortsat at kunne bevise, at produktet lever op til de nye krav.

 

Mere information om EU- blomsten

Læs mere om Blomsten på Miljømærkning Danmarks hjemmeside

SA8000 - Social Accountability

»
SA8000 logo

En etisk standard helt i top

SA8000 er den mest omfattende virksomheds standard for social ansvarlighed med fokus på medarbejder- og arbejdsforhold. SA8000-certificerede virksomheder kan dokumentere, at de lever op til en række specifikke standarder for ledelse, og procedurer på ni områder:

 • Intet børnearbejde
 • Intet tvangsarbejde
 • Sikkerhed og sundhed
 • lønkompensation
 • Ingen diskrimination
 • arbejdsdisciplin
 • Foreningsfrihed
 • Ret til kollektiv forhandling
 • Ledelse af CSR processer

Med en SA8000-certificering har kunder og virksomhed sikkerhed for at både hoved- og underleverandørers medarbejdere har ordentlige vilkår og at alle regler overholdes indenfor standarden.

Fordele ved certificering efter SA8000

 • Dokumentation for efterlevelse af nationale love, aftaler, internationale konventioner m.v. på arbejdsmarkedsområdet
 • Dokumentation til sikring af at underleverandører efterlever nationale love og internationale konventioner på arbejdsmarkedsområdet
 • Løbende uanmeldte audits af leverandører og under leverandører sikrer at standarden bliver overholdt.
 • Veldokumenteret ledelsessystem der understøtter virksomhedens etiske politikker

Mere information om SA8000

BSCI – The Business Social Compliance Initiative

»

En etisk standard

BSCI blev lanceret i 2003 som et initiativ af Foreign Trade Association (FTA). Initiativet blev etableret som en reaktion på virksomhedernes stigende efterspørgsel efter gennemsigtige og forbedrede arbejdsforhold i den globale forsyningskæde.

BSCI initiativet bygger på et fælles kodeks beskrevet i ”BSCI Code of Conduct” og ”BSCI System: Rules and Functioning”. Indholdet af kodekset er baseret på en række anerkendte konventioner fra ILO, FN og OECD. Medlemmer af BSCI forpligter sig til at indføre og overholde kodekset.

Det er medlemsvirksomhedens ansvar at introducere leverandørerne for kodekset og de krav, der skal efterleves.

Det forventes at medlemsvirksomhederne er stærkt engagerede i at indføre og efterleve BSCI kodekset

Fordele for detailled, importører og brands

 • Effektiv risikostyring ift. CSR
 • Nedbringer ressourcer brugt på leverandørstyring
 • Mere indflydelse I leverandørkæden
 • Ensrettet kommunikation til alle producenter
 • nedbringer audit fatigue hos producenterne
 • Mulighed for at netværke og udveksle “best practices” med andre medlemmer.

Fordele for leverandører

 • Færre social audits
 • Adgang til et bredt netværk af internationale indkøbere og firmaer
 • Forbedrede interne styrings processer
 • Fokus på forbedringer og fejstyring

Fordele for arbejdere

 • Øget bevidsthed om arbejdsrettigheder
 • Beder adgang til klageinstanser
 • Forbedrede arbejdsforhold

Over 900 virksomheder er medlem af BSCI. For at deltage i Business Social Compliance Initiative skal virksomheder og foreninger først være medlem af Foreign Trade Association. Ordinære medlemmer kan være virksomheder med handelsaktiviteter på verdensplan og brancheorganisationer. Virksomheder, hvis hovedaktivitet er produktion i definerede risiko lande (de fleste lande uden for Europa) er ikke berettiget til nogen form for FTA medlemskab. Det vil sige, at det er slut-kunder og virksomheder, der køber ind hos agenter elle producenter, der kan være medlem af FTA/BSCI, men ikke producenterne selv.

Det er BSCI medlemmet, der indbyder leverandøren til BSCI-processen. Ved medlemskab af BSCI skal virksomheden udvælge 2/3 af sit samlede indkøbsvolumen eller produktionssteder i risikolande som de forpligter sig til at involvere i BSCI-processen.

BSCI ser standard SA8000, udviklet af Social Accountability International, som værende ”best practice”, så hvis en leverandør er blevet certificeret SA8000, er det ikke nødvendigt at gå gennem en BSCI audit. Det er nok at være knyttet til et BSCI medlem og sende en kopi af SA8000 certifikatet, som vil blive uploadet på BSCI’s database.

Virksomheder, der er medlem af BSCI eller som overvejer at blive det, skal være opmærksom på at kodekset er meget omfangsrigt på det sociale felt. Men i forhold til medlemsvirksomhedens miljømæssige ansvar, er BSCIs Code of Conduct meget begrænset. For at sikre sig miljømæssig ledelse kan firmaerne tilslutte sig ISO14001.

Noter desuden at underleverandører ikke er underlagt audits ved BSCI. Hvis man vil være sikret at underleverandørerne også auditeres kan man i stedet vælge en SA8000 certificering.

Mere information om BSCI

SMETA - The Sedex Members Ethical Trade Audit

»

En etisk kontrolprocedure

The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) er udviklet af organisationen Sedex Associate Auditor Group (AAG).

SMETA er ikke et adfærdskodeks, en ny metode eller en certificeringsproces, men beskriver en kontrolprocedure, der er en samling af ”best practice” for produktionsvirksomheder, således at kontrolarbejde for detailhandlende, grossister, og deres leverandører reduceres til et minimum.

SMETA testen er designet til at blive brugt af erfarende auditører for at hjælpe med at gennemføre revision af høj kvalitet, der vil blive accepteret af både detailhandlende og grossister.
Virksomheder, der ikke er medlemmer af Sedex opfordres også til at bruge SMETA. Ved at gøre SMETA offentligt tilgængelig, håber Sedex at fremme større gennemsigtighed samt at dele viden om den praksis, der ligger til grund for SMETA rapporter.

SMETA testen er baseret på ETI kode (Ethical Trading Initiative baseret på Den internationale arbejdsorganisation ILO’s regler) og lokal lovgivning. Den omfatter:

 • Sundhed
 • Sikkerhed
 • Arbejdstagerrettigheder
 • Miljø i begrænset omfang
 • Eventuelt også miljø i udvidet omfang samt forretningsetik.

Mange typer af social revision udføres som BSCI, WRAP, SA 8000 og ICTI, og alle andre sociale audits kan blive uploadet til Sedex. Det påhviler det enkelte medlem at beslutte hvilken social audit, der er acceptabelt for dem, dog håber Sedex, at ved at gøre SMETA offentlig, vil virksomhederne i stigende grad arbejde hen mod at bruge SMETA.

Fordele ved SMETA

 • Forholdsvis billig metode til at følge op på CSR
 • Man behøver ikke at være en akkrediteret auditør for at udføre og uploade SMETA testen
 • Andre sociale audits kan konverteres til SMETA.

Mere information om SMETA:
http://www.sedexglobal.com/ethical-audits/smeta/

ISO-standarder

»

Kvalitet- og miljøledelses standarder

ISO er en sammenslutning af 153 nationale standardiseringsinstitutter, og standarden er den mest dominerende miljøledelsesstandard i verden.

ISO 9001:2015 / Kvalitetsstyring 

ISO 9001:2015 har fokus på  kundekrav og vedvarende forbedringer af den forretningsmæssige præstation. Gennem krav om forbedringer af produkter, processer og systemer sættes kundetilfredsheden under lup, og man sikrer en stadig fokus på en kunderelevant forretningsudvikling. Standarderne kan anvendes af alle typer virksomheder og institutioner – såvel offentlige som private - og er ikke begrænset af brancher, processer eller produkter. For alle gælder det, at en indarbejdet, dynamisk kvalitetsfokus gør organisationen godt rustet til at udnytte nye muligheder i et konkurrencepræget marked.

Fordele ved et certificeret kvalitetsstyringssystem

ISO 9001:2015 er baseret på  otte kvalitetsledelsesprincipper (kundefokus, lederskab, involvering, processer, systemer, løbende forbedringer, fakta baseret beslutningstagen og leverandørrelationer), som hjælper virksomheden til bedre præstationer. Når systemet er indarbejdet, opnår virksomheden: 

 • Forbedret tillid til produkter og virksomhed
 • Øget effektivitet gennem forbedrede produkter, processer og systemer
 • Dokumenterede styringssystemer med fastlagte mål og strategier
 • Øget gennemsigtighed og forbedret kundeanseelse med en internationalt kendt og anerkendt standard
 • Styrkede kunderelationer gennem minimering af reklamationer og øget kundefokus
 • Overblik over indsatsområder og forbedringspotentialer
 • Øget medarbejdertilfredshed, -involvering og –motivation

ISO 14001:2015 / Miljøstyring

Med et certificeret ISO 14001-miljøledelsessystem kan virksomheden dokumentere, at dens processer, aktiviteter og kompetencer er rettet mod en minimering af eksterne miljøpåvirkninger. Standarden kræver således, at virksomheden forpligter sig til at:

 • Overholde af relevante love og bestemmelser på miljøområdet
 • Forebygge forurening
 • Løbende at forbedre den miljømæssige indsats

Standarden beskriver derefter elementerne i et ledelsessystem, der vil sætte en virksomhed i stand til at leve op til disse forpligtelser.

 • Miljøpolitik
 • Planlægning
 • Iværksættelse og drift
 • Kontrol og korrigerende handlinger
 • Ledelsens gennemgang

Standarden fastsætter overordnede krav til systemet, men den faktiske udformning af de enkelte kravelementer er op til virksomhederne selv. ISO 14001 er opbygget efter de samme principper som ISO 9000, SA8000 m.v. og vil således kunne integreres i allerede eksisterende ledelsessystemer. 

Fordele ved et certificeret miljøstyringssystem

 • Virksomheden kan dokumentere sin indsats på miljøområdet i forhold til interne og eksterne interessenter
 • Systematisk metode til identifikation, forebyggelse og løsning af miljøproblemer
 • Mulighed for langsigtet planlægning for at imødekomme omverdenens forventninger
 • Omkostningsminimering på bl.a. råvare- og energiområdet

Læse mere om ISO standarder:
http://www.iso.org/iso/iso_9000  og  http://www.iso.org/iso/iso14000

FAIRTRADE

»

Fair vilkår for handel

Fairtrade Mærket Danmark er en international mærkningsordning for bæredygtig handel. Mærket findes blandt andet på kaffe, te, bananer, kakao og bomuldsprodukter 

Fairtrade er ikke en økologi mærkning, men bønderne opfordres til at dyrke økologiske afgrøder, og derfor er også flere produkter både Fairtrade og lavet af økologisk dyrkede råvarer.

Visionen er at forbedre levevilkårene og sætte en langsigtet, positiv udvikling i gang for nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere ved at sikre dem en fair pris for deres varer, bedre arbejdsforhold og bedre markedsadgang.

Den internationale fællesorganisation, Fairtrade International (FLO), står bag kriterierne, der udvikles i samarbejde med blandt andre bønder, producenter, virksomheder og eksterne eksperter.

Kontrollen med bønderne og plantagerne foretages én gang om året af den uafhængige kontrolvirksomhed FLO-CERT.

For at et stykke tøj kan blive mærket med Fairtrade logo skal hele leverandørkæden være certificeret, dvs. fra bonden hvor bomulden bliver dyrket over spinding, strikning/vævning, farvning/printning, syning og til sidste led som er importøren (det danske brand). Den økonomiske støtte bliver kanaliseret ud til bønderne, og det er også her, de fleste krav stilles.

Til resten af leverandørkæden stillers der krav om, at der arbejdes med at overholde minimumskrav på sociale forhold såsom børnearbejde, arbejdstids, løn, arbejdsmiljø  og sikring mod diskrimination. Der stilles ingen egentlige krav til miljø i leverandørkæden. En væsentlig del af formålet med, at alle led skal certificeres, er at opnå en sporbarhed og sikre en mere synlig og gennemskuelig leverandørkæde.

Prisen for Fairtrade-mærkede varer fastsættes blandt andet ud fra leveomkostningerne i det enkelte land og område.

Mere information om Fairtrade

FN Global Compact

»

FN Global Compact er ikke en standard eller en certificering, men skal også nævnes her til inspiration.

FN Global Compact er baseret på internationale konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Kernen i Global Compact er de 10 principper for samfundsmæssig ansvarlighed. Global Compact har to formål, dels at opfordre virksomheder til at støtte op om og implementere de 10 principper i deres praksis og dels at opfordre virksomheder til at bidrage med frivillige initiativer til at fremme FNs mål om bæredygtighed. Global Compact henvender sig til både store og mindre virksomheder.

De 10 principper i Global Compact:

Menneskerettigheder

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og
 2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

 1. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;
 2. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og
 3. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
 4. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

 1. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;
 2. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og
 3. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

 1. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

De ti principper i FN’s Global Compact er et godt udgangspunkt, når virksomheder skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Alle virksomheder kan lade sig inspirere af de ti principper, men virksomheder kan også vælge at tilslutte sig FN’s Global Compact. Mere information på Welcome to the United Nations Global Compact